Communicatie bij calamiteiten


Voor de leden
Leden krijgen een info brief : (instructie bij brand, instructie bij ongeval, plattegrond)
Drie keer per jaar wordt er aandacht gegeven aan ontruiming/calamiteitenplan:
Tijdens openings- en sluitingsweekend en tijdens de jaarvergadering.
Er hangt een infokastje met alle noodzakelijke algemene info omtrent ontruiming.


Voor gasten
Gasten ontvangen de infobrief en worden gewezen op het infokastje.


Ontruiming
Wordt minstens een keer per jaar geoefend.
Signaal wordt gegeven door gashoorn ( kastje op het bord onder het afdak).
Verzamelpunt bij bordje Jan van Dijklaan.
BedrijfsHulpVerlener-er geeft instructie tijdens ontruiming van grote groep.


Belangrijke plaatsen
Gashoorn in kastje op het bord onder afdakje.
Brandslang: haspel naast het Huuske.
Brandblusapparaten: in kastjes op de zonneweiden in Vrij-in en in 't Huuske bij de geiser.
Branddeken in Vrij-in.
EHBO doos in 't Huuske.


Taken van BHV-er
Controle met behulp van gastenboek.
Opdracht geven tot ontruiming.
Taken verdelen bij ontruiming en bluswerkzaamheden:
- wie regelt het vertrek van de auto's.
- wie vangt de brandweer op aan de straat.
- wie sluit de gasflessen bij Vrij-Inn en Huuske.

Praktisch - ontruimingsplan